Naslovnica

Udruga “Majka Terezija” osnovana je 08.10.2012. radi specifičnih problema starijih osoba, invalida i drugih ranjivih i isključenih skupina na području samog Gračaca i dijelomično po okolnim selima te njihovih nezadovoljenih potreba koje nisu stavljene u nadležnost drugim tijelima. Kroz Udrugu radimo na poboljšanju njihovog zdravstvenog socijalnog i društvenog položaja, činimo im dostupnim socijalne usluge, organiziramo razne edukacije, druženja, promoviramo modele izvaninstitucionalne skrbi.  Od samog početka radimo na socijalnom uključivanju ugroženih skupina, osiguravamo prijenos znanja i iskustva sa mlađim generacijama na obostranu korist, te doprinosimo informiranosti starijih osoba u svrhu sprečavanja institucionalizacije i zatvaranja starijih osoba u domove kroz ove aktivnosti:

 • Kreativne radionice predenja, pletenja, tkanja, heklanja
 • Edukativne radionice internetskih vještina
 • Edukacije o zdravom načinu života
 • Poludnevni boravak
 • Pružanje socijalnih usluga kroz programe javnih radova
 • Pružanje socijalnih usluga kroz program -Pomoć u kući- na osnovu ugovora sa
 • Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 • Osobna asistencija
 • Prijevoz starih i nemoćnih osoba radi obavljanja osnovnih životnih potreba
 • Provođenje projekata s ciljem poboljšanja kvalitete života ranjivih skupina

UDRUGA MAJKA TEREZIJA
HRVATSKOG PROLJEĆA 1
23440 GRAČAC
0IB: 88449998482
Gračac, 19. ožujka 2020.
Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu te
Stožera civilne zaštite Zadarske Županije i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donosim
ODLUKU
o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama
I.
U cilju prevencije Sirenja bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, humanitarna udruga Majka Terezija prestaje s izravnim radom sa strankama od 19. ožujka 2020. godine do opoziva.
II.
Rad sa strankama odvijat će se svakim radnim danom u propisano radno vrijeme, putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem. Telefonski brojevi i e-mail adrese zaposlenika humanitarne udruge Majke Terezije nalaze se u prilogu ove Odluke.
III.
U iznimnim slučajevima kada rad sa strankama nije moguć kontaktom navedenim u članku 2., zaposlenici će komunicirati sa strankama u prostorijama udruge Majke Terezije, poštujući najviše higijenske standarde propisane od Nacionalnog stožera civilne zaštite i nadležnih institucija.
IV.
Zaposlenici koji obavljaju usluge pomoci u kući, nastavit će pružati pomoć u smanjenom intenzitetu (dostava hrane i lijekova bez kontakta i ulaženja u dom, plaćanje računa, telefonski kontakt, cijepanje drva..). Zaposlenici će provoditi opće mjere sprječavanja prijenosa infekcija, specifične mjere zaštite vezane uz COVID-19 bolesti te će upoznati korisnike sa Preporukama za očuvanje zdravlja osobama Životne dobi 60+ i osobama oboljelim od kroničnih bolesti HZJZ-a. Svi zaposlenici redovito će obavljati mjere dezinfekcije.
V.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web i facebook stranici humanitarne udruge Majke Terezije..

TELEFONSKI BROJ:
tel: 023/381-238, 023/773-384

_____________________________

PREDSJEDNICA UDRUGE:

Ana Miličić

U skladu s mjerama prevencije širenja bolesti COVID-19, zaposlenice na projektu „Zaposlena žena, osnažena žena“ koje obavljaju usluge pomoći u kući, nastavile su pružati pomoć uz određene promjene jer im je sad još i potrebnija. Tako im sada dostavljaju hranu i lijekove bez kontakta i ulaženja u dom. Čekaju umjesto njih u redovima ispred trgovina hrane, apoteke i pošte radi plaćanja računa. Preko telefona ih ohrabruju, ublažavaju usamljenost i educiraju o mjerama zaštite i prevencije izlaganju pandemiji. Zaposlenice provode opće mjere sprječavanja prijenosa infekcija, specifične mjere zaštite vezane uz COVID-19 bolest. Svi zaposlenici redovito obavljaju mjere dezinfekcije, a rad sa strankama odvija se svakim radnim danom u propisano radno vrijeme, putem pošte, elektroničke pošte i telefonskim putem.

Sjedište/kontakt: Humanitarne udruge „Majka Terezija“ je u Gračacu 23440 , Hrvatskog proljeća 1. Br. telefona: 023/773-384
Fax: 023/773-385

Misija Udruge je poboljšanje zdravstvenog, socijalnog i društvenog položaja starijih osoba, invalida, ranjivih i isključenih osoba kroz razne projekte i programe.

Gospodarske djelatnosti Udruge prema statutu:

 • izrada raznih predmeta tradicijskim vještinama
 • uzgoj poljoprivrednih usjeva i proizvodnja poljoprivrednih prerađevina
 • pripremanje hrane i pića

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu Udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.