Zaželi 2

„Zaposlena žena, osnažena žena II“

Humanitarna udruga „Majka Terezija“ u kolovozu 2021. godine zapošljava 30 žena na 12 mjeseci na poslovima pomoći starijim osobama u njihovim kućanstvima. Projektom je predviđeno zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u periodu do 12 mjeseci s naglaskom na starije od 50 godina. Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja. Zapošljavati će se žene koje žive u područjima provedbe projekta to jest Srbu i Gračacu.
Pozivamo zainteresirane žene za rad u sklopu ovoga projekta da prate oglase na stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje gdje je objavljen Natječaj koji traje od 25.6.2021. do 3.7.2021. godine.

Poziv za prijavu korisnicima programa „Zaželi“

Udruga „Majka Terezija“ upućuje poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“.
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške.

Tko se može prijaviti? 

  • osobe starije životne dobi,
  • osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu,
  • osobe sa invaliditetom,
  • osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi

Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar ovog projekta.

Koje se usluge pružaju? 

  • Pomoć u obavljanju kućanskih poslova
  • Pomoć u održavanju osobne higijene
  • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava računa, dostava pomagala, lijekova, plaćanje i sl.)

Način prijave:

Osobno na adresi : Hrvatskog proljeća 1

Telefonom: 023/773-384

E-mail: mterezija951@gmail.com

Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a (www.esf.hr) u iznosu od 2.719.400,00 HRK. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Bitni linkovi: www.strukturnifondovi.hr