Zaželi 3

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena 3

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

KRATAK OPIS PROJEKTA: Tijekom projekta zaposliti ćemo 30 nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju, time ih ekonomski i socijalno osnažiti, unaprijediti njihov radni potencijal za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada.

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

Ova je operacija u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. –2025.) te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, jer će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.468.500,00 kuna. (194.903,44 EUR) Bespovratna sredstva osigurana su iz

– Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) = 220.275,00 HRK (29.235,51 EUR) i iz

– Europskog socijalnog fonda (85%) = 1.248.225,00 HRK (165.667,00 EUR)

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar, HZZ Područni ured Zadar

TRAJANJE PROJEKTA: 7 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 19. 10. 2022. godine do 19. 05. 2023. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Đurđica Sedlan 023/773-384

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.