ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

NAZIV PROJEKTA, KODNI BROJ: „Podrška i povezanost u zajednici“ SF.3.4.11.01.0464

PROGRAM: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

FOND: Europski socijalni fond plus

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

CILJANA SKUPINA: STARIJE OSOBE (65 + godina) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 + godina).

KRATAK OPIS PROJEKTA:.

Opći cilj – unapređenje socijalne integracije i sprječavanje institucionalizacije ranjivih skupina pružanjem kontinuirane skrbi.

Specifičan cilj – osigurati uslugu pomoći i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu.

Glavne aktivnosti: Identificirati osobe za uključenje u aktivnosti projekta JAVNIM POZIVOM te informiranje pripadnika o javnom pozivu preko internetskih stranica i putem letaka na lokacijama koje pripadnici ciljnih skupina posjećuju. Zapošljavanje 25 pružatelja usluga na 33 mjeseca za minimalno 6 pripadnika ciljane skupine. Pružanje usluge pomoći u kućanstvima korisnika uz nabavu i podjelu paketa higijenskih potrepština s propisanim sadržajem za najmanje 150 pripadnika ciljne skupine. Usluga  uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Projektom je predviđeno praćenje i kontrola izvršenih usluga te provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti ovog projekta.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.237.500,00 eura.

 Bespovratna sredstva osigurana su iz

– Europskog socijalnog fonda plus (85%) = 1.051.875,00 eura i iz

– Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) = 185.625,00 eura.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci, s tim da će se pripadnicima ciljne skupine pomoć pružati  u trajanju od 33 mjeseca od 01.04.2024. do 31.12.2026. godine.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 30. 01. 2024. godine do 30. 01. 2027. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Đurđica Sedlan 023/773-384, 099/643-8431

VIŠE O FONDU:  https://esf.hr/esfplus/esf/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta „Podrška i povezanost u zajednici ” – Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje 25 zaposlenica na određeno vrijeme na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj otvorenih radnih mjesta: 25

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 33 mjeseca, uz obavezan probni rok od 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Gračac, Općina Lovinac

Razina obrazovanja: osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, završenom srednjom školom

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

– svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno važećoj Uredbi o visini minimalne plaće Vlade RH

Kandidatkinje su dužne priložiti

– vlastoručno potpisanu i ispunjenu prijavnicu

– zamolbu za posao

– preslika osobne iskaznice

– uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) da se protiv podnositeljice ne vodi kazneni postupak te da protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda)

Prijave s dokumentacijom (neovjerene preslike) potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Udruge ili na e-mail do 08.03.2024. god s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – ZAŽELI 4“. Originale dokumenata je potrebno dati na uvid prilikom razgovora.

Prijave koje nisu kompletne ili su podnesene van roka za prijavu neće se razmatrati. Rok za žalbu je dva dana od objave rezultata natječaja.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa bit će pozvane na intervju.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima Javnog poziva.

Adresa: Udruga Majka Terezija

Ulica Hrvatskog proljeća 1

23440 Gračac

Br. tel: 023/773-384

Email: mterezija951@gmail.com

Dokumenti:

Javni poziv

Prijavnica

21.02.2024.

Link na stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=140942747

Završena i položena edukacija knjigovodstva i računovodstva

Predstavnici OCD-a Udruge Prospero i Humanitarne udruge Majka Terezija završili su s edukacijom knjigovodstva i računovodstva 20.02.2023. u trajanju od 44 sata. Edukaciju provodi “Učilište Magistra” – neprofitna ustanova za obrazovanje odraslih osnovana 2002. godine, više o učilištu na linku: https://www.magistra.hr/.

Od 6 polaznika iz dvije organizacije, svih 6 polaznika edukacije su uspješno položili ispit i dobili uvjerenje o osposobljavanju.

Edukacija se provela u sklopu aktivnosti “Organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva u području financijskog upravljanja i prikupljanju sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva” s ciljem osnaživanja predstavnica i predstavnika civilnog društva u svrhu nastavka kvalitetnog poslovanja i veće sposobnosti i točnosti kod mentoriranja manjih OCD-ova na područjima djelovanja.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022. god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 / 60.586,59 € HRK.

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno od 465.489,68 HRK / 60.586,59 €, Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 395.666,23 HRK / 52.513,93 €.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda.“

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Volonterska akcija uređenje i označavanje Lisca 3

U sklopu aktivnosti “Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici” projekta Zajedno za zajednicu, Udruga Prospero zajedno s partnerima Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je volontersku akciju uređenja i označavanja planinarske staze Lisac. Volonteri, članovi planinarskog društva Lisac markirali su i uređivali planinarsku stazu.

Volonterska akcija odžana je u nedjelju 23. ožujka 2023. godine od 9h do 17h.

Hvala volonterima:

 • Veronika Petković
 • Tanja Jović
 • Stjepan Pavelić
 • Sanja Vidak
 • Nino Salkić
 • Mirjana Petković
 • Mirjana Grčar
 • Josip Kovačević
 • Janja Katičić
 • Ivanka Valjak

Volonterska akcija organizira se u sklopu projekta “Zajedno za zajednicu”.

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Volonterska akcija uređenje i označavanje Lisca 2

U sklopu aktivnosti “Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici” projekta Zajedno za zajednicu, Udruga Prospero zajedno s partnerima Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je volontersku akciju uređenja i označavanja planinarske staze Lisac. Volonteri, članovi planinarskog društva Lisac markirali su planinarsku stazu.

Volonterska akcija odžana je u subotu 22. ožujka 2023. godine od 10:30h do 20h.

Hvala volonterima: Veronika Petković i Nino Salkić

Volonterska akcija organizira se u sklopu projekta “Zajedno za zajednicu”.

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Volonterska akcija uređenje i označavanje Lisca 1

U sklopu aktivnosti “Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici” projekta Zajedno za zajednicu, Udruga Prospero zajedno s partnerima Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je volontersku akciju uređenja i označavanja planinarske staze Lisac. Volonteri, članovi planinarskog društva Lisac uredili su i pripremili planinarsku stazu za markiranje puta u narednim volonterskim akcijama.

Volonterska akcija odžana je u nedjelju 19. ožujka 2023. godine od 8h do 18h.

Hvala svim volonterima:

 • Veronika Petković
 • Tanja Jović
 • Stjepan Pavelić
 • Sanja Vidak
 • Paula Perković
 • Nino Salkić
 • Mirjana Petković
 • Mirjana Grčar
 • Marijan Babić
 • Janja Katičić
 • Ivanka Valjak
 • Ines Balov
 • Barica Glušac
 • Ankica Rosandić

Volonterska akcija organizira se u sklopu projekta “Zajedno za zajednicu”.

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Uređenje okoliša na Vrelu Zrmanje i analiza vode

U sklopu aktivnosti “Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici” projekta Zajedno za zajednicu, Udruga Prospero zajedno s partnerima Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je volontersku akciju uređenja okoliša na vrelu Zrmanje i analiziranja kvalitete vode na vrelu.

19.04.2023. od 10:00 do 14:00 volonteri su prikupili smeće u okruženju, te uredili put do vrela kako bi posjetitelji mogli sigurno doći do Vrela Zrmanje.

Zahvaljujemo volonterima na dobroj volji, pomoći i uspješnom uređenju puta do vrela Zrmanje.

Volonteri: Milan Ćuk, Marijan Martinović, Zvonko Mikanović i Nevenka Klepić.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022. god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 / 60.586,59 € HRK.

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno od 465.489,68 HRK / 60.586,59 €, Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 395.666,23 HRK / 52.513,93 €.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda.“

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Smeđa signalizacija kula Rakovnik

U sklopu aktivnosti “Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici” projekta Zajedno za zajednicu, Udruga Prospero zajedno s partnerima Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je volontersku akciju za postavljanje smeđe signalizacije na državnu cestu za kulu Rakovnik i put koji su volonteri uredili u prethodnoj volonterskoj akciji.

Table smeđe turističke signalizacije su uspješno postavljene 19.04.2023. od 9:00h do 14:00h.

Zahvaljujemo volonterima na dobroj volji, pomoći i uspješnom postavljanju tabli.

Volonteri: Dragan Stanisavljević, Saša Miličić i Zvonko Mikanović.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022. god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 / 60.586,59 € HRK.

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno od 465.489,68 HRK / 60.586,59 €, Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 395.666,23 HRK / 52.513,93 €.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda.“

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Volonterska akcija “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama 2”

Udruga Prospero u partnerstvu s Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je je pomoć starim i nemoćnima u čišćenju snijega 28. veljače i 1. ožujka 2023. godine.

U dva dana i 8 sati rada počišćeno je 13 dvorišta, prilaza i prolaza od kuće do prostorija s drvima za ogrijev starima i nemoćnima u zajednici.

Čišćenje snijega organizirano je u sklopu projekta Zajedno za zajednicu i volonterske akcije “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama 2”.

Volonteri:

 • Vladimir Javorović
 • Mladen Nikolić
 • Neven Brajković
 • Saša Miličić
 • Zvonko Mikanović

Hvala svim volonterima na sudjelovanju!

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Volonterska akcija “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama”

Udruga Prospero u partnerstvu s Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je pomoć starim i nemoćnima u čišćenju snijega 23. siječnja 2023. godine.

Od 10:00 do 14:00 sati počišćeno je 12 dvorišta, prilaza i prolaza od kuće do prostorija s drvima za ogrijev starima i nemoćnima u zajednici.

Čišćenje snijega organizirano je u sklopu projekta Zajedno za zajednicu i volonterske akcije “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama”.

Volonteri:

 • Mladen Nikolić
 • Pero Bartolović
 • Dragan Stanisavljević
 • Saša Miličić
 • Zvonko Mikanović

Hvala svim volonterima na sudjelovanju.

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.