Izdvojeni projekti

Projekt: „Zajedno za kvalitetniji život starih i nemoćnih osoba“

Nositelj projekta: Udruga Prospero je bila nositelj projekta, a udruga Majka Terezija partner na projektu.

Obuhvaćeni korisnici: Stari i nemoćni, njih 30 kojima je pružena njega i pomoć u kući, 40 starih osoba koji su prušli kroz program edukativnih radionica i druženja, 3 osobe angažirane na projektnim aktivnostima od kojih je jedna osoba zaposlena putem ugovora o radu i dvije osobe zaposlene temeljem ugovora o djelu. Korisnici projekta su i pet volontera koji su pomagali starim i nemoćnim osobama. Indirektni korisnici su njihove obitelji.

Mjesto provedbe projekta: Općina Gračac

Trajanje projekta: Od 01.studeni 2014. do 17. prosinca 2015. godine

Kratki opis:

Projekt je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 123.000,00kn. Kroz ovaj projekt poboljšali smo kvalitetu života starih i nemoćnih osoba kroz edukativne radionice te osigurali pomoć i njegu u kući.
Trideset osoba iznad šezdeset i pet godina dobilo adekvatnu pomoć i njegu u kući.
Četrdeset starijih osoba prošlo kroz edukativne radionice i druženje u udruzi Prospero uz vodstvo stručnih osoba.
Pet volontera tijekom projekta pomagalo na na terenu i potpisano pet volonterskih ugovora.
Povećana svijest u zajednici o važnosti ostanka starijih osoba u svojim domovima.
Promoviran izvaninstitucionalni model skrbi o starijim osobama.
Povećana svijest o važnosti aktivnog starenja i uključivanje starijih osoba u život zajednice.


Projekt: „Uključivanje u život zajednice kroz edukativno druženje “

Nositelj projekta: „Udruga Majka Terezija“

Obuhvaćeni korisnici: Svi koji imaju više od 65 godina, žive na području općine Gračac, žele obogatiti svoje slobodno vrijeme.

Mjesto provedbe projekta: Općina GračacTrajanje projekta: od 30.06.2016. do 31.12.2016.

Kratki opis:

Općina Gračac financira projekt u iznosu od 15.000,00 kuna, temeljem utvrđenih potreba na području Općine Gračac za 2016. godinu, i osiguranih sredstava u Proračunu Općine Gračac za 2016. Godinu. Cilj projekta je poboljšati i unaprijediti kvalitetu života i aktivnog starenja starijih osoba, kroz sudjelovanje u životu zajednice, druženje, informiranje i edukaciju te promoviranje izvaninstitucionalnih modela skrbi o starijim osobama. Osigurati prijenos znanja i iskustva sa mlađim generacijama na obostranu korist kroz organiziranje druženja uz edukaciju rada na računalu te upoznavanje sa facebook-om, skype-om kako bi lakše komunicirali sa svojom djecom, rodbinom ili prijateljima koje dugo nisu vidjeli i organiziranje druženja uz edukacije predenje i namatanje vune na stroju za namatanje i predenje (na kojem se može izradjivati beskonačan broj novih uzoraka). Angažirali smo volontere da im pomognu pri dolasku i odlasku sa radionica.


Projekt: „Gračac susret kultura”

Nositelj projekta: Udruga Majka Terezija

Obuhvaćeni korisnici: Građani Općine Gračac

Mjesto provedbe projekta: Područje Općina Gračac

Trajanje projekta: od 01.12. 2016 do 01.06.2017

Kratak opis:

Financirala ga je Ekumenska inicijativa Žena, u iznosu od 30.000,00 kuna. Projekt se bavi pitanjem izgradnje mira i pomirenja u Gračacu u kojem žive doseljeni Hrvati iz BiH, Slavonije i domicilnog srpskog i hrvatskog stanovništva, podsticanjem međukulturnog i međureligijskog dijaloga, to jest popravljanjem odnosa među grupama definisanim kulturnim identitetom. Provedena je radionica mobiliziranja i organiziranja zajednice za deset žena, te aktivnost organiziranja dana tradicije i običaja svake od skupina na kojem su se međusobno predstavili, upoznali i zbližili. Na taj način prenijeli smo poruku da nikad nećemo saznati možemo li nešto promijeniti ako se ne aktiviramo na osobnom planu, uključimo u građanske aktivnosti razvijajući osjećaj društvene solidarnosti i povezanosti unutar zajednice.