Socijalno uključivanje starijih osoba

Nositelj projekta: Udruga „Majka Terezija“

Obuhvaćeni korisnici: Svi koji imaju više od 65 godina, žive na području općine Gračac, žele obogatiti svoje slobodno vrijeme.

Mjesto provedbe projekta: Općina Gračac

Trajanje provedbe projekta: 02.05.2017.- 02.05.2018.

Kratak opis:

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 52.000,00 kn. Ovim projektom želimo omogućiti starijim osobama da rade na korist svojoj društvenoj zajednici i dobrovoljno se uključuju u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima. Stari ljudi će imati mogućnost cjelovitog razvitka vlastitih potencijala kroz pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim resursima društva u kojem žive. Svojim aktivnim sudjelovanjem u zajednici, podijeliti će svoja znanja i vještine s mlađim generacijama i tako ostati sastavni i aktivni dio društva. Ovaj projekat je odgovor na potrebe starijih osoba kao skupinu ljudi kojima su potrebni određeni oblici društvene pomoći zbog njihovih oslabljenih funkcionalnih sposobnosti i nemogućnosti samostalnog zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Socijalno uključivanje starijih osoba 2

U sklopu projekta „Socijalno uključivanje starijih osoba 2“ koje financira već drugu godinu za redom Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziramo sadržaje za starije osobe. Pomažemo im u očuvanju psihofizičkog zdravlja edukacijama na temu zdravlja, prilagođenim tjelovježbama, organiziranjem izleta i druženja u prostorijama Udruge.

Sve veći broj korisnika priključuje se druženjima i koristi sadržaje poludnevnog boravka.

Socijalno uključivanje starijih osoba 3

Ovaj dvogodišnji projekt obuhvaća razdoblje od 01.01.2021. godine do 31.12.2022. godine, usmjeren je unaprjeđenju kvalitete života, zaštiti prava starijih osoba i ublažavanju socijalne isključenosti.

Projekt predstavlja organiziranje nastavka dnevnih aktivnosti za starije osobe prilagođenih njihovim potrebama i interesima kao i informiranje i podizanje razine svijesti o pravima starijih osoba te prevencija zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba.

Voditeljica projekta je uz pomoć volontera i asistenta pet dana u tjednu, prema osmišljenom planu, na raspolaganju korisnicima za pomoć pri sudjelovanju u aktivnostima projekta. Aktivnosti na projektu su: duženja u prostorijama Udruge, angažiranje volontera i koordiniranje volonterskim radom, obilazak korisnika, poticanja na aktivnost i kreativno izražavanje, organiziranje izleta u prirodu i šetnje uz nordijske štapove, društvene igre, očuvanje i usmeno prenošenje starih narodnih poslovica i društvenih igara, stalno prikupljanje i motiviranje novih korisnika,  savjetovanje o prevenciji zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba putem brošura, letaka, plakata i društvenih mreža te informiranje i podizanje razine svijesti javnosti o pravima starijih osoba.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.