Zaželi 2

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena 2.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

KRATAK OPIS PROJEKTA:
Tijekom projekta zaposlit ćemo 30 žena u nepovoljnom položaju te ćemo ih putem edukacije koje budu pohađale i zapošljavanja u sklopu projekta ekonomski i socijalno osnažiti za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada. Zaposlenice će tijekom projekta obilaziti i pomagati 180 krajnjih korisnika, to jest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, prevenirati njihovu preranu institucionalizaciju i socijalnu marginalizaciju te ćemo im poboljšati kvalitetu življenja. Također ćemo kroz projekt osvijestiti javnost o problemima zapošljavanja žena, pripadnica ciljanih skupina i potrebi brige o starim i nemoćnim osobama.

CILJANA SKUPINA:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 2.719.400,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar, HZZ Područni ured Zadar, Udruga Prospero.

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 24. 05. 2021. godine do 24. 11. 2022. godine.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: 023/773-384

Ulazak u drugu polovinu provedbe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena 2“

Našim korisnicima na području Općine Gračac, tijekom zime je najvažnija pomoć pri unošenju drva za ogrjev. Zima je kod nas duga i hladna te uzrokuje i osjećaj usamljenosti i napuštenosti socijalno isključenim, starijim ljudima koji često žive u samačkim domaćinstvima. Osim pomoći oko osnovnih životnih potreba kao što su nabavka namirnica i lijekova, pomoć pri obavljanju kućanskih poslova i osobne higijene, značajan je i osjećaj da se o njima netko brine.

Gerontodomaćica je osoba koja asistira starijim licima pružajući im sve potrebne usluge koje podrazumijevaju svakodnevno održavanje i pravilno funkcioniranje jednog domaćinstva. Tijekom 6 mjeseci provedbe projekta, gerontodomaćice su sa svojim korisnicima uspostavile odnos povjerenja i upoznale njihove navike. Vrlo je važno pronaći pravu mjeru između nedostatka empatije i razumijevanja potreba starijih i nemoćnih ljudi s jedne strane i neprofesionalnog, emotivnog unošenja u probleme korisnika, zbog čega dolazi do takozvanog „izgaranja“, s druge strane. Nije sve uvijek romantično i inspirativno. Posao gerontodomaćice, pored osjećaja korisnosti, donosi često i frustracije u susretu s teškim ljudskim sudbinama, nesporazume, nesklad između očekivanja i mogućnosti. Iz tog razloga, poželjno je da gerontodomaćica posjeduje duševnu stabilnost i fizičku spremnost. Na redovitim sastancima, ponedjeljkom u Gračacu i utorkom u Srbu, razmjenjujemo iskustva i informacije jer uvijek ima prostora za naučiti još nešto.

30 zaposlenih žena je pružalo usluge s isporukom mjesečnog paketa higijenskih potrepština za 234 korisnika. Partneri na projektu su CZSS Zadar, HZZ Zadar, Udruga Prospero.

Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a (www.esf.hr) u iznosu od 2.719.400,00 HRK. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Bitni linkovi: www.strukturnifondovi.hr

Zaposlena žena, osnažena žena 2 – program zapošljavanja žena ZAŽELI faza 2

Ponedjeljkom u Gračacu i utorkom u Srbu održavaju se svakog tjedna evaluacijski sastanci s gerontodomaćicama koje su se kroz mjesec travanj 2022. godine brinule o 198 krajnjih korisnika.

Na sastancima se prikupljaju informacija radi procjene uspješnosti, razmjenjuju iskustava, te prave dogovori i planovi  o daljnjim aktivnostima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 2.719.400,00 HRK. Ukupna vrijednost potpore je 2.719.400,00 HRK. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Kraj provedbe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena 2“

Aktivnosti na projektu: 01. 08. 2021. godine zaposleno je 30 žena pripadnica ciljane skupine na 12 mjeseci radi pružanja usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima (minimalno 6 korisnika po pripadnici ciljane skupine). Korisnici su odobreni od strane obveznog partnera CZSS Zadar.

Žene pripadnice ciljane skupine pružale su uslugu potpore i podrške devet mjeseci sa podjelom mjesečnih paketa higijenskih potrepština i tri mjeseca bez podjele mjesečnog paketa higijenskih potrepština za ukupno 240 krajnjih korisnika.

Devet žena pripadnica ciljane skupine pohađalo je i završilo program osposobljavanja Proizvođač povrća, devet žena pripadnica ciljane skupine pohađalo je i završilo program osposobljavanja  Uzgajivač aromatičnog i ljekovitog bilja. Dvije pripadnice ciljane skupine kroz vanredno školovanje pri  Centru za dopisno obrazovanje Birotehnka iz Zagreba završile su po jedan razred srednje škole, jedna 1. razred SSS Kuhar i jedna 3. razred Poslovni tajnik.

Izrađen je vizualni identitet projekta i podijeljeni promotivni materijali s znakovima vidljivosti (majice, torbe, pregače i slično, te je izrađen promotivni video projekta.

Navedenim aktivnostima ostvaren je cilj projekta: Omogućiti zapošljavanje ženama pripadnicama ranjivih skupina, osnažiti ih i unaprijediti njihov radni potencijal te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Gračac.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI NA PROJEKTU: CZSS Gračac, HZZ Gračac, Udruga Prospero

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 24. 05. 2021. godine do 24. 09. 2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 2.719.400,00 kn. Ukupna vrijednost potpore je 2.719.400,00 kn.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Udruge Majka Terezija i ne predstavlja nužno stav Europske unije.