O ZAŽELI programu zapošljavanja žena

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt provode jedinice lokalne uprave, samouprave i udruge, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Projekti se provode u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Prihvatljive aktivnosti projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti).

ZAŽELI 3

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena 3

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

KRATAK OPIS PROJEKTA: Tijekom projekta zaposliti ćemo 30 nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju, time ih ekonomski i socijalno osnažiti, unaprijediti njihov radni potencijal za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada.

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika – starijih i/ili nemoćnih osoba.

Ova je operacija u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. –2025.) te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, jer će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika, a ujedno će se smanjiti i socijalna isključenost obje kategorije.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.468.500,00 kuna. (194.903,44 EUR) Bespovratna sredstva osigurana su iz

– Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) = 220.275,00 HRK (29.235,51 EUR) i iz

– Europskog socijalnog fonda (85%) = 1.248.225,00 HRK (165.667,00 EUR)

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar, HZZ Područni ured Zadar

TRAJANJE PROJEKTA: 7 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 19. 10. 2022. godine do 19. 05. 2023. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Đurđica Sedlan 023/773-384

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

ZAŽELI 2

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena 2.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

KRATAK OPIS PROJEKTA:
Tijekom projekta zaposlit ćemo 30 žena u nepovoljnom položaju te ćemo ih putem edukacije koje budu pohađale i zapošljavanja u sklopu projekta ekonomski i socijalno osnažiti za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada. Zaposlenice će tijekom projekta obilaziti i pomagati 180 krajnjih korisnika, to jest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, prevenirati njihovu preranu institucionalizaciju i socijalnu marginalizaciju te ćemo im poboljšati kvalitetu življenja. Također ćemo kroz projekt osvijestiti javnost o problemima zapošljavanja žena, pripadnica ciljanih skupina i potrebi brige o starim i nemoćnim osobama.

CILJANA SKUPINA:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 2.719.400,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar, HZZ Područni ured Zadar, Udruga Prospero.

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 24. 05. 2021. godine do 24. 11. 2022. godine.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: 023/773-384

Ulazak u drugu polovinu provedbe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena 2“

Našim korisnicima na području Općine Gračac, tijekom zime je najvažnija pomoć pri unošenju drva za ogrjev. Zima je kod nas duga i hladna te uzrokuje i osjećaj usamljenosti i napuštenosti socijalno isključenim, starijim ljudima koji često žive u samačkim domaćinstvima. Osim pomoći oko osnovnih životnih potreba kao što su nabavka namirnica i lijekova, pomoć pri obavljanju kućanskih poslova i osobne higijene, značajan je i osjećaj da se o njima netko brine.

Gerontodomaćica je osoba koja asistira starijim licima pružajući im sve potrebne usluge koje podrazumijevaju svakodnevno održavanje i pravilno funkcioniranje jednog domaćinstva. Tijekom 6 mjeseci provedbe projekta, gerontodomaćice su sa svojim korisnicima uspostavile odnos povjerenja i upoznale njihove navike. Vrlo je važno pronaći pravu mjeru između nedostatka empatije i razumijevanja potreba starijih i nemoćnih ljudi s jedne strane i neprofesionalnog, emotivnog unošenja u probleme korisnika, zbog čega dolazi do takozvanog „izgaranja“, s druge strane. Nije sve uvijek romantično i inspirativno. Posao gerontodomaćice, pored osjećaja korisnosti, donosi često i frustracije u susretu s teškim ljudskim sudbinama, nesporazume, nesklad između očekivanja i mogućnosti. Iz tog razloga, poželjno je da gerontodomaćica posjeduje duševnu stabilnost i fizičku spremnost. Na redovitim sastancima, ponedjeljkom u Gračacu i utorkom u Srbu, razmjenjujemo iskustva i informacije jer uvijek ima prostora za naučiti još nešto.

30 zaposlenih žena je pružalo usluge s isporukom mjesečnog paketa higijenskih potrepština za 234 korisnika. Partneri na projektu su CZSS Zadar, HZZ Zadar, Udruga Prospero.

Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a (www.esf.hr) u iznosu od 2.719.400,00 HRK. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Bitni linkovi: www.strukturnifondovi.hr

Zaposlena žena, osnažena žena 2 – program zapošljavanja žena ZAŽELI faza 2

Ponedjeljkom u Gračacu i utorkom u Srbu održavaju se svakog tjedna evaluacijski sastanci s gerontodomaćicama koje su se kroz mjesec travanj 2022. godine brinule o 198 krajnjih korisnika.

Na sastancima se prikupljaju informacija radi procjene uspješnosti, razmjenjuju iskustava, te prave dogovori i planovi  o daljnjim aktivnostima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 2.719.400,00 HRK. Ukupna vrijednost potpore je 2.719.400,00 HRK. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Kraj provedbe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena 2“

Aktivnosti na projektu: 01. 08. 2021. godine zaposleno je 30 žena pripadnica ciljane skupine na 12 mjeseci radi pružanja usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima (minimalno 6 korisnika po pripadnici ciljane skupine). Korisnici su odobreni od strane obveznog partnera CZSS Zadar.

Žene pripadnice ciljane skupine pružale su uslugu potpore i podrške devet mjeseci sa podjelom mjesečnih paketa higijenskih potrepština i tri mjeseca bez podjele mjesečnog paketa higijenskih potrepština za ukupno 240 krajnjih korisnika.

Devet žena pripadnica ciljane skupine pohađalo je i završilo program osposobljavanja Proizvođač povrća, devet žena pripadnica ciljane skupine pohađalo je i završilo program osposobljavanja  Uzgajivač aromatičnog i ljekovitog bilja. Dvije pripadnice ciljane skupine kroz vanredno školovanje pri  Centru za dopisno obrazovanje Birotehnka iz Zagreba završile su po jedan razred srednje škole, jedna 1. razred SSS Kuhar i jedna 3. razred Poslovni tajnik.

Izrađen je vizualni identitet projekta i podijeljeni promotivni materijali s znakovima vidljivosti (majice, torbe, pregače i slično, te je izrađen promotivni video projekta.

Navedenim aktivnostima ostvaren je cilj projekta: Omogućiti zapošljavanje ženama pripadnicama ranjivih skupina, osnažiti ih i unaprijediti njihov radni potencijal te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Gračac.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI NA PROJEKTU: CZSS Gračac, HZZ Gračac, Udruga Prospero

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 24. 05. 2021. godine do 24. 09. 2022. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 2.719.400,00 kn. Ukupna vrijednost potpore je 2.719.400,00 kn.

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Udruge Majka Terezija i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

 

ZAŽELI

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Tijekom projekta zaposlit ćemo 30 žena u nepovoljnom položaju te ćemo ih putem edukacije koje budu pohađale i zapošljavanja u sklopu projekta ekonomski i socijalno osnažiti za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada. Zaposlenice će tijekom projekta obilaziti i pomagati 120 krajnjih korisnika, to jest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, prevenirati njihovu preranu institucionalizaciju i socijalnu marginalizaciju te ćemo im poboljšati kvalitetu življenja. Također ćemo kroz projekt osvijestiti javnost o problemima zapošljavanja žena, pripadnica ciljanih skupina i potrebi brige o starim i nemoćnim osobama.

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 5.131.881,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar,  HZZ Područni ured Zadar, Udruga Prospero.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 15. 06. 2018. godine do 15. 12. 2020. godine.

U Gračacu se nastavlja provedba projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ jedanaesti mjesec za redom, sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i Programu zapošljavanja žena – „ZAŽELI“, financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Korisnicima usluga pomoći u kući sukladno potrebama sa terena, redovito su osigurane osnovne potrepštine za obavljanje higijene i održavanje higijene stambenog prostora. Trideset žena svakodnevno skrbi za 164 krajnja korisnika do kojih dolaze biciklima kupljenim u sklopu projekta i uz pomoć kontrolora na udaljenijim područjima u okolnim selima. U tijeku su dvije najzahtjevnije edukacije za grupe zaposlenica koje polažu vozački ispit i vanredno završavaju osnovnu školu.

Edukacija za vozačku dozvolu

Projektom „Zaposlena žena, osnažena žena“ koji se provodi već osam mjeseci započeli smo s osposobljavanjem žena kako bi neke od svojih potencijala pretvorile u djelatne sposobnosti te unaprijedile svoju konkurentnost na tržištu rada.

Osam od trideset zaposlenih žena u udruzi iskoristilo je dobivanje dozvole za B kategoriju kao kompetenciju koja će im omogućiti samostalno kretanje, te u konačnici povećati šansu za zapošljavanjem nakon završetka projekta.

Udruga je polaznicama osigurala besplatna predavanja koja se održavaju u prostorijama udruge kako polaznici ne bi morali putovati u druge gradove, kao i vožnju koju odrađuju nakon polaganja testova.

ZAŽELI – program zapošljavanja žena: dostava higijenskih potrepština za kućanstvo korisnika

U sklopu programa zapošljavanja žena – „ZAŽELI“, i projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, korisnicima projekta su dostavljeni setovi higijenskih potrepština. Po predviđenom financijskom proračunu projekta, korisnici će do kraja projekta biti opskrbljivani higijenskim potrepštinama kako bi zaposlenicama bio olakšan rad i način održavanja higijene stambenog prostora.

Svaka od trideset zaposlenica brine se za minimalno četiri korisnika mjesečno, te je uslugu pomoć u kući u dosadašnjem razdoblju provedbe projekta primilo ukupno 164 korisnika. Zaposlene žene naprave prosječno 90 obilazaka dnevno na području općine Gračac. Obilazak korisnika je olakšan biciklima koji su nabavljeni u sklopu projekta. Kroz projekt je nabavljena i oprema za pranje i sušenje rublja za najpotrebitije korisnike kojih na našem području ima značajan broj.

Voditeljice projekta i kontrolori redovito komuniciraju s zaposlenicama o izazovima i situacijama s kojima se susreću prilikom obavljanja zahtjevnog posla gerontodomaćice, te obilaze korisnike na terenu radi prikupljanja povratnih informacija. Vidljivost programa je osigurana radnom odjećom s nazivom projekta, te drugim promotivnim materijalima (fascikle, kemijske olovke, torbe, kalendari).

Zaposlena žena osnažena žena – mobilnost

Za potrebe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ ZAŽELI – program zapošljavanja žena, koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, nabavljeno je 30 bicikala ukupne vrijednosti 40.310,00 kn. Ukupna vrijednost projekta je 5.131.881,00 kn.

Bicikle će koristiti zaposlene žene za obilazak korisnika radi pružanja usluge pomoć u kući. Bicikle smo označili propisanim naljepnicama koje sadrže projektne informacije kako bi bili prepoznatljivi u zajednici.

Molimo vozače za veću pozornost u prometu.

Projekt je financiran u potpunosti sredstvima ESF-a u iznosu od 5.131.881,00 HRK. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge “Majka Terezija”