Zaželi

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Tijekom projekta zaposlit ćemo 30 žena u nepovoljnom položaju te ćemo ih putem edukacije koje budu pohađale i zapošljavanja u sklopu projekta ekonomski i socijalno osnažiti za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada. Zaposlenice će tijekom projekta obilaziti i pomagati 120 krajnjih korisnika, to jest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, prevenirati njihovu preranu institucionalizaciju i socijalnu marginalizaciju te ćemo im poboljšati kvalitetu življenja. Također ćemo kroz projekt osvijestiti javnost o problemima zapošljavanja žena, pripadnica ciljanih skupina i potrebi brige o starim i nemoćnim osobama.

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 5.131.881,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar,  HZZ Područni ured Zadar, Udruga Prospero.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 15. 06. 2018. godine do 15. 12. 2020. godine.

U Gračacu se nastavlja provedba projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ jedanaesti mjesec za redom, sukladno Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ i Programu zapošljavanja žena – „ZAŽELI“, financiranih iz Europskog socijalnog fonda.

Korisnicima usluga pomoći u kući sukladno potrebama sa terena, redovito su osigurane osnovne potrepštine za obavljanje higijene i održavanje higijene stambenog prostora. Trideset žena svakodnevno skrbi za 164 krajnja korisnika do kojih dolaze biciklima kupljenim u sklopu projekta i uz pomoć kontrolora na udaljenijim područjima u okolnim selima. U tijeku su dvije najzahtjevnije edukacije za grupe zaposlenica koje polažu vozački ispit i vanredno završavaju osnovnu školu.

Edukacija za vozačku dozvolu

Projektom „Zaposlena žena, osnažena žena“ koji se provodi već osam mjeseci započeli smo s osposobljavanjem žena kako bi neke od svojih potencijala pretvorile u djelatne sposobnosti te unaprijedile svoju konkurentnost na tržištu rada.

Osam od trideset zaposlenih žena u udruzi iskoristilo je dobivanje dozvole za B kategoriju kao kompetenciju koja će im omogućiti samostalno kretanje, te u konačnici povećati šansu za zapošljavanjem nakon završetka projekta.

Udruga je polaznicama osigurala besplatna predavanja koja se održavaju u prostorijama udruge kako polaznici ne bi morali putovati u druge gradove, kao i vožnju koju odrađuju nakon polaganja testova.

ZAŽELI – program zapošljavanja žena: dostava higijenskih potrepština za kućanstvo korisnika

U sklopu programa zapošljavanja žena – „ZAŽELI“, i projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, korisnicima projekta su dostavljeni setovi higijenskih potrepština. Po predviđenom financijskom proračunu projekta, korisnici će do kraja projekta biti opskrbljivani higijenskim potrepštinama kako bi zaposlenicama bio olakšan rad i način održavanja higijene stambenog prostora.

Svaka od trideset zaposlenica brine se za minimalno četiri korisnika mjesečno, te je uslugu pomoć u kući u dosadašnjem razdoblju provedbe projekta primilo ukupno 164 korisnika. Zaposlene žene naprave prosječno 90 obilazaka dnevno na području općine Gračac. Obilazak korisnika je olakšan biciklima koji su nabavljeni u sklopu projekta. Kroz projekt je nabavljena i oprema za pranje i sušenje rublja za najpotrebitije korisnike kojih na našem području ima značajan broj.

Voditeljice projekta i kontrolori redovito komuniciraju s zaposlenicama o izazovima i situacijama s kojima se susreću prilikom obavljanja zahtjevnog posla gerontodomaćice, te obilaze korisnike na terenu radi prikupljanja povratnih informacija. Vidljivost programa je osigurana radnom odjećom s nazivom projekta, te drugim promotivnim materijalima (fascikle, kemijske olovke, torbe, kalendari).

Zaposlena žena osnažena žena – mobilnost

Za potrebe projekta „Zaposlena žena, osnažena žena“ ZAŽELI – program zapošljavanja žena, koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, nabavljeno je 30 bicikala ukupne vrijednosti 40.310,00 kn. Ukupna vrijednost projekta je 5.131.881,00 kn.

Bicikle će koristiti zaposlene žene za obilazak korisnika radi pružanja usluge pomoć u kući. Bicikle smo označili propisanim naljepnicama koje sadrže projektne informacije kako bi bili prepoznatljivi u zajednici.

Molimo vozače za veću pozornost u prometu.

Projekt je financiran u potpunosti sredstvima ESF-a u iznosu od 5.131.881,00 HRK. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge “Majka Terezija”