Zaželi

Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

 

NAZIV PROJEKTA: Zaposlena žena, osnažena žena.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iz Europskog socijalnog fonda.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Tijekom projekta zaposlit ćemo 30 žena u nepovoljnom položaju te ćemo ih putem edukacije koje budu pohađale i zapošljavanja u sklopu projekta ekonomski i socijalno osnažiti za daljnje uključivanje i sudjelovanje na tržištu rada. Zaposlenice će tijekom projekta obilaziti i pomagati 120 krajnjih korisnika, to jest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, prevenirati njihovu preranu institucionalizaciju i socijalnu marginalizaciju te ćemo im poboljšati kvalitetu življenja. Također ćemo kroz projekt osvijestiti javnost o problemima zapošljavanja žena, pripadnica ciljanih skupina i potrebi brige o starim i nemoćnim osobama.

CILJANA SKUPINA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 5.131.881,00 HRK.

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

PARTNERI: Centar za socijalnu skrb Zadar,  HZZ Područni ured Zadar, Udruga Prospero.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 15. 06. 2018. godine do 15. 12. 2020. godine.