Zaposlena žena, osnažena žena II

Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine

U sklopu projekta “Zaposlena žena, osnažena žena II”, u tijeku je provedba programa:

  1. OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE PROIZVOĐAČA POVRĆA, koji pohađa 9 zaposlenih žena, pripadnica ciljane skupine.
  2. OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE UZGAJIVAČA I PRERAĐIVAČA LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA koji pohađa 9 zaposlenih žena, pripadnica ciljane skupine.

Programi su odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja te će unaprijediti radni potencijal polaznica njihovu radnu aktivaciju i povećanje zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.719.400,00 HRK.