Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta „Podrška i povezanost u zajednici ” – Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje 25 zaposlenica na određeno vrijeme na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj otvorenih radnih mjesta: 25

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 33 mjeseca, uz obavezan probni rok od 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Gračac, Općina Lovinac

Razina obrazovanja: osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, završenom srednjom školom

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

– svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno važećoj Uredbi o visini minimalne plaće Vlade RH

Kandidatkinje su dužne priložiti

– vlastoručno potpisanu i ispunjenu prijavnicu

– zamolbu za posao

– preslika osobne iskaznice

– uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) da se protiv podnositeljice ne vodi kazneni postupak te da protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda)

Prijave s dokumentacijom (neovjerene preslike) potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Udruge ili na e-mail do 08.03.2024. god s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – ZAŽELI 4“. Originale dokumenata je potrebno dati na uvid prilikom razgovora.

Prijave koje nisu kompletne ili su podnesene van roka za prijavu neće se razmatrati. Rok za žalbu je dva dana od objave rezultata natječaja.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa bit će pozvane na intervju.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima Javnog poziva.

Adresa: Udruga Majka Terezija

Ulica Hrvatskog proljeća 1

23440 Gračac

Br. tel: 023/773-384

Email: mterezija951@gmail.com

Dokumenti:

Javni poziv

Prijavnica

21.02.2024.

Link na stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=140942747