ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

NAZIV PROJEKTA, KODNI BROJ: „Podrška i povezanost u zajednici“ SF.3.4.11.01.0464

PROGRAM: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

FOND: Europski socijalni fond plus

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

CILJANA SKUPINA: STARIJE OSOBE (65 + godina) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 + godina).

KRATAK OPIS PROJEKTA:.

Opći cilj – unapređenje socijalne integracije i sprječavanje institucionalizacije ranjivih skupina pružanjem kontinuirane skrbi.

Specifičan cilj – osigurati uslugu pomoći i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu.

Glavne aktivnosti: Identificirati osobe za uključenje u aktivnosti projekta JAVNIM POZIVOM te informiranje pripadnika o javnom pozivu preko internetskih stranica i putem letaka na lokacijama koje pripadnici ciljnih skupina posjećuju. Zapošljavanje 25 pružatelja usluga na 33 mjeseca za minimalno 6 pripadnika ciljane skupine. Pružanje usluge pomoći u kućanstvima korisnika uz nabavu i podjelu paketa higijenskih potrepština s propisanim sadržajem za najmanje 150 pripadnika ciljne skupine. Usluga  uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Projektom je predviđeno praćenje i kontrola izvršenih usluga te provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti ovog projekta.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.237.500,00 eura.

 Bespovratna sredstva osigurana su iz

– Europskog socijalnog fonda plus (85%) = 1.051.875,00 eura i iz

– Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) = 185.625,00 eura.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci, s tim da će se pripadnicima ciljne skupine pomoć pružati  u trajanju od 33 mjeseca od 01.04.2024. do 31.12.2026. godine.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 30. 01. 2024. godine do 30. 01. 2027. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Đurđica Sedlan 023/773-384, 099/643-8431

VIŠE O FONDU:  https://esf.hr/esfplus/esf/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.